Styret / Ledelsen

Styret i Haldenvassdragets Brukseierforening

Morten Karlsen (styreleder)
Tom Flattum (nestleder)
Jan Kvame
Håvard Jellestad

Daglig leder

Tom Flattum