Vannføring 2016

2016:

Gjennomsnittlig vannføring per uke og i m³/sek

Uke Tistedal Brekke Ørje Magasin (mill.m³)
52 1,5 0,0 0,0 89
51 8,5 9,8 6,9 82
50 16,1 14,8 7,1 76
49 16,1 14,8 8,0 80
48 17,6 17,2 11,9 82
47 22,5 17,2 14,4 84
46 9,1 3,8 6,1 71
45 1,8 8,0 0,0 55
44 2,0 0,0 0,0 55
43 2,1 0,0 0,0 52
42 0,0 3,3 0,0 51 (vinter magasin)
41 1,9 3,2 0,0 41
40 1,7 3,1 0,0 43
39 2,0 0,0 0,0 46
38 2,0 0,0 0,0 46